Pladsforholdene i kirken var fra starten bestemt af den oprindelige grundstørrelse, der kun tillod et byggeri på ca. 550 m2. Med det stigende aktivitetsniveau blev  både kirkerum som de øvrige lokaler for små. I det oprindelige byggeri var der to små undervisningslokaler, hvor undervisningen af de 6 - 7 konfirmandhold og 2 - 3 minikonfirmandhold foregik. Der var endvidere behov for større og flere kontorlokaler. Det blev derfor besluttet at udvide kirken med en ny undervisnings- og mødefløj, og to nabogrunde blev købt for at skaffe den nødvendige plads.

 

Den nye fløj er på 273 m²  med 3 store undervisnings- og mødelokaler. De kan adskilles af foldevægge eller bruges som én stor sal. Der er  endvidere et samtalerum, et organistkontor og to toiletter. Der er tilstræbt en stor grad af fleksibilitet i rummenes anvendelse. 
I forbindelse med udvidelsen blev det nu muligt at inddrage den oprindelige mødesal  som sideskib til selve kirkerummet, og et tidligere undervisningslokale blev ombygget til et større kordegnekontor.

Indvielsen fandt sted den 6. september 1998.

Efter ombygningen ser kirkens grundplan nu således ud i dag:

 
Solrød Strandkirke - grundplan
Solrød Strandkirke - grundplan