Orgel i Solrød Strandkirke
Orgel i Solrød Strandkirke

Da kirken blev taget i brug i 1982, var der som nævnt ikke penge til et stort orgel. Det blev der først i 1988, hvor det nuværende orgel blev indviet ved en  festgudstjeneste.

Orglet er bygget af P.G.Andersens orgelbyggeri og er på 21 stemmer samt 4 transmissioner.
Orgelhuset er udført i ubehandlet mahogni. I hovedværket er anbragt klingende tinpiber fra Principal 8´. Svelleværket er anbragt til højre, lidt tilbagetrukket fra hovedværket i et selvstændigt orgelhus. Pedalværket med den hvide Subbas 16´ vender ud mod sideskibet.
Hovedværk og svelleværk er fordelt med 9 stemmer på hver manual.
Pedalværket består af 3 selvstændige stemmer samt 4 transmissionsstemmer, som stående i hovedværket via en særlig teknisk konstruktion også kan spilles i pedal.
Orgelets luftforsyning sker fra en elblæser til 3 selvstændige magasinbælge, én for hvert værk.
Trakturen - forbindelsen fra tragten til pibeventil - er rent mekanisk, men registraturen er valgt elektrisk. Registertrækkene er udført som vipper med magnetstyr, så de kan manøvreres både manuelt og ad elektrisk vej. Dette registratur tilsluttes en registreringshukommelse med 256 kombinationer ved hjælp af 2 X 16 knapper. Derved kan organisten på egen hånd lynhurtigt foretage registerskift.
Der er lagt et stort arbejde i at indpasse orglet i kirkens øvrige arkitektur og funktion. Kirkens arkitekt Keld Wohlert  har tegnet orglet, der i sin form er tilpasset loftets bølgelinier.

Som intonatør har Poul Hansen fra orgelfirmaet medvirket, og Henrik Fibiger Nørfelt har virket som orgelkonsulent.

I 2005 er orglet blevet omintoneret, og der er indbygget ekstra toner i Gedakt 16` på hovedværket, og piberne er placeret i et særligt hus til venstre for spillebordet.

På billedet ses orglet, der, anbragt på et pulpitur, adskiller kirkesalen og sideskibet.