Der har tidligere ligget en kirke på den nuværende Solrød Strandkirkes grund.
Der var tale om en "midlertidig kirke" bygget i 1938 af en privat kreds af sommerhusbeboere.

Den 27. juni 1934 blev en forening dannet med det formål at bygge en kirke ved Solrød Strand.
Området var på det tidspunkt ved at udvikle sig til et sommerhusområde. Det var hovedsagelig borgere fra Roskilde, der stod bag dette byggeri og folk herfra dominerede bestyrelsen i starten.
I 1935 blev grunden købt for 10.600 kr. For at skaffe penge til byggeriet blev der i perioden 1935 - 1938 afholdt sommerfester med talere, operasang, gymnastikopvisning, tombola, lodsedler og skydetelt.
Både i 1936 og 1937 var der blandt præmierne en sommerhusgrund skænket af lokale landmænd. I 1936 blev der udarbejdet et projekt til en rigtig kirke på 27.000 kr. Men året efter blev projektet droppet og i 1938 blev en midlertidig kirkesal opført for 6.100 kr. Kirkesalen blev indviet den 17. juni 1938.
Der blev holdt gudstjenester hver søndag fra pinse til midt i august - med præster udefra.

Hele driften af kirken blev betalt ved medlemsbidrag, lodseddelsalg og kollekter.
Da der kun var tale om en kirkesal, drevet af en privat kreds, måtte der ikke afholdes altergang og barnedåb ved gudstjenesterne.
Først i 1953 efter 7 års ansøgning fik man tilladelse til at holde altergang, og i 1963 blev en døbefont anskaffet.

Der blev drevet et omfattende arbejde ud fra denne kirke. Der blev afholdt søndagsskole og spejderne fik lov at låne kirken. Et omfattende foredragsprogram blev gennemført i sommermånederne, og man må beundre denne private kreds der i alle årene drev dette arbejde. Vi ser i protokollerne, at det i alle årene var et stort problem at få økonomien til at hænge sammen, men der blev dog råd til en klokkestabel og en klokke i 1945.

Mindestenen for befrielsen i 1945 blev rejst uden for kirken på 2-års dagen den 5. maj 1947, og den står i dag på samme plads.

I 1967 besluttede en generalforsamling at opløse foreningen og overdrage kirkesalen med grund vederlagsfrit til menighedsrådet i Solrød Sogn. Bygningen blev sat gennemgribende i stand og indviet til folkekirke i 1970. Herefter fungerede den som folkekirke på stedet, indtil det stigende befolkningstal i Strandområdet nødvendiggjorde en permanent løsning og en større kirke.
I 1975 begyndte menighedsrådet at arbejde med planer om at bygge en ny kirke. Den sidste gudstjeneste i den midlertidige kirke blev juleaften 1980. Det blev i alt til 42 år som "midlertidig" kirkesal.
Der var ingen købere af kirken, der derfor blev skænket til Køge Bugt Baptistkreds, der genopførte den ved Jersie Strand.
Fra 1996 blev kirken overtaget af Solrød Kommune, der drev den som børnehave, indtil den nu er revet ned.