I 1975 begyndte Solrød menighedsråd at arbejde med planer for en ny kirke til afløsning af den midlertidige Strandkirke fra 1938. I planlægningen indgik en placering af Strandkirken i det nye Solrød Center, men efter en nøje vurdering besluttedes i august 1976, at kirken skulle bygges på den midlertidige kirkesals grund.
I november 1979 blev lokalplan for området med kirken vedtaget, så det egentlige arbejde kunne komme i gang. Der blev taget kontakt til Kirkefondet, der gav tilsagn om råd og vejledning. Endvidere besluttedes det, at lade de lokale arkitekter Niels Munk og Keld Wohlert forestå byggeriet i samarbejde med ingeniørfirmaet C. J. Strunge Jensen.
Grunden var kun på 2500 m², hvilket gav en del begrænsninger i byggeriet.

Juleaften kl. 15.00 i 1980 blev den sidste gudstjeneste holdt i den midlertidige  Strandkirke, hvorefter den blev adskilt og vederlagsfrit overdraget til Køge Bugt Baptistkreds, der derefter i nogle år anvendte den til kirke ved Jersie Strand.

Byggeriet startede i foråret 1981 og den 20. juni 1981 fandt den festlige   grundstensnedlæggelse sted. Her blev som grundsten nedlagt 3 munkesten  hentet i tårnet på sognets anden kirke i landsbyen.
Grundstensdokumentet kan læses i kirkens hovedindgang mod Mosevej.

Indvielsen af den færdige kirke fandt sted palmesøndag den 4. april 1982.
Biskop Bertil Wiberg foretog indvielsen, og med et nyt ritual blev efter tur alter, prædikestol, orgel, alterbøger og altersølv taget i brug.

Biskoppen murer 1´ grundsten