Stolestader i Solrød Kirke
Stolestader i Solrød Kirke

De første 12 stolestadegavle er originalt udskårne stader i fyrretræ fra omkring 1550 - 75 i ungrenaissance stil. Udskæringerne frembyder profilstillede mande- og kvindehoveder med fantasifulde hovedbeklædninger og i felterne herunder dyre- og fuglehoveder.
Disse stolegavle blev bevaret, da man i 1856 opstillede nye stolestader i kirken, men de blev anbragt i tårnrummet og først flyttet frem i kirken ved restaureringen i 1993.