I våbenhuset er ophængt en tavle over navnene på præster i Solrød sogn siden Reformatioen.

 

* Sognepræster for Jersie og Solrød menigheder:

Hans Christensen

 

1579

Jacob Christofhersen

1583

1587

Dines Jensen #)

1587

1603

Peder Andersen Mand

1603

1634

Anders Svendsen

1634

1657

Mads Mikkelsen Buttrop

1657

1670

Kay Michelsen Carstens

1670

1697

Jens Jensen Kaalund

1697

1722

Bartholomæus Chr. Andersen Schytte

1722

1745

Johannes Johansen Steenloos

1745

1755

Anders Pedersen Riegelsen

1755

1763

Laurits Hansen Gammerød

1763

1816

* Sognepræster for Havdrup og Solrød menigheder:

Henrik Samuel Schreiber

1816

1832

Hans Reder Ingerslev Storm

1832

1839

Jens Friis

1839

1868

Frederik Vilhelm Milo

1868

1881

Haldor Ferdinand Jørgensen

1881

1902

Knud Kristian Kring

1902

1924

Lars Johannes Engberg

1924

1926

Frederik Engel

1926

1938

Torben Christian Skat Dijnes

1938

1943

Kresten Søren Gunner Sloth

1943

1967

Søren Krog

1967

1980

Elsebeth Jans                            Res. Kap.

1975

1978

Jørgen Robert Christensen        Res. Kap.

1979

1981

 

*  Sognepræster for i Solrød sogn:  (sognet udskilt som selvstændigt pastorat fra Havdrup)

Jørgen Robert Christensen

1981

1984

Agnete Holm Hvidt

1982

1985

Vibeke Helweg-Møller

1984

1993

Viggo Kanding Øhlenschlæger

1986

1988

Leif Ellerbek

1988

 

Charlotte Bondo Gravesen

1994

 

#) er fejlagtigt angivet som Jersin