Prædikestol i Solrød Kirke
Prædikestol i Solrød Kirke

Prædikestolen er fra 1590 og er nok kirkens mest bemærkelsesværdige inventar. Den er i højrenæssancestil fra omkring 1590. Prædikestolens fire felter er forsynet med evangelistsymbolerne i en smuk udskæring:

 *  Mattæus symboliseret ved mennesket
 *  Markus ved løven
 *  Lukas ved oksen
 *  Johannes ved ørnen.

Alle figurerne er forsynet med vinger.

Ovenover felterne er der følgende latinske inskription:
"Qvivos audit me audit. Luk. X". (Den, som hører jer, hører mig. Luk. 10, 16).

Under felterne forneden på prædikestolen står: "Beati, qui audiunt verbum dei et custodiunt illud. Luk. 11." (Salige de, som hører Guds ord og bevarer det. Luk. 11, 28).

Lydhimlen over prædikestolen er yngre. Den bærer årstallet 1705 og er forsynet med et lille hjelmet våbenmærke, som sikkert henviser til den daværende Sognepræst i Jersie-Solrød Jens Kaalund, i hvis Embedstid den blev opsat og malet. Han er sikkert også forfatter til indskriften på lydhimlen. Den lyder: ”Kommer Børn, hører mig, jeg vil lære Eder Herrens Frøcht. Ps. 31”.