Senromansk tid ca. 1200.

Byggematerialerne til den oprindelige kirke var limstenskvadre sandsynligvis hentet på Stevns klint. Den oprindelige romanske kirke har kun bestået af skib, et mindre kor og måske en apsisrunding. På grund af flere nedrivninger og en del ombygninger er der kun spor af den første kirke i skibet. Det oprindelige skib har haft små højtsiddende romanske vinduer, hvoraf kun det vestre par endnu kan spores efter tilmuring. Desuden kan man tydeligt se, hvor den gamle norddør er tilmuret. Sct. Ibs Kirkeruin i Roskilde giver et godt indtryk af, hvordan Solrød Kirke oprindelig har set ud.

 

Grundplan fra slutningen af 1300-tallet.

Det romanske kor og triumfvæggen blev revet ned, og koret udvidet til samme bredde som skibet. Det er ved denne udvidelse, at bønderne, der har medvirket ved byggeriet, har sat deres bomærker i nordøstvæggen af den nye kortilbygning.

Kirken efter 2. ombygning i 1400-tallet.

Noget senere i 1400 tallet fandt 2. ombygning sted. Skibets flade loft blev erstattet med hvælvinger, og våbenhuset blev bygget til. Våbenhuset var oprindelig forsynet med kamtakker. De omtales i synsforretning fra 1667, men er senere blevet fjernet, så gavlen nu er lige. Dør og vinduer i våbenhuset er fra nyere tid.

Grundplan fra 1500-tallet.

Ved sidste ombygning kom tårnet til. Det skete ved en indvendig udvidelse af kirken mod vest. Tårnrummet blev overhvælvet som skib og kor, og væggen mellem skib og kor gennembrudt og forsynet med bue.
Adgangen til tårnet foregår gennem en lille fladbuet dør og op ad en snæver snoet stentrappe.