1. klokke blev så vidt vides afleveret i 1528 som klokkeskat.


 2. klokke er den ældste nuværende klokke fra 1614 med følgende latinske indskrift: "Verbum domini manet in æterum Anno Domini 1614" (Herrens Ord bliver i Evighed).

 3. klokke er fra 1640 med følgende delvis tyske indskrift:
 "Udi Jesu Nafn Gud tihl Ere, til Solrød Kirke. Aus dem Feur bin ich geflossen, M. Hanns Meyer in Helsznor hat mich gegossen Anno 1640" (Det tyske betyder: Af Ilden er jeg flydt, M. H. Meyer i Helsingør har mig gydt (støbt).

 

 Indtil 1973 måtte klokkeren 2 gange i døgnet forcere den smalle trappe i tårnet for at ringe solen op og ned. I dag er der automatisk ringningsanlæg.

Klokke 2 i Solrød Kirke
Klokke 3 i Solrød Kirke