Solrød Kirke

Yderholmvej 4; 2680 Solrød Strand Se kort og GPS

Solrød Kirke
Solrød Kirke

En kort oversigt:

Kirken er sognets ældste bygning fra omkring år 1200.

Det vides ikke, om der som i mange andre sogne har været en tidligere trækirke på stedet, men da kristendommen omkring år 1200 havde været etableret i landet i næsten 200 år og da sognet lå tæt på det kirkelige hovedsæde i Roskilde - der havde været bispesæde siden 1020 - er en meget tidlig kirke sandsynlig.

Solrød landsby har som andre landsbyer flyttet sig gennem jernalder og vikingetid og har først fået sin nuværende plads omkring den tid, da kirken blev bygget.Den første stenkirke har været et beskedent hus, og kirken har fået sit nuværende udseende ved flere om- og tilbygninger gennem tiderne.

Bomærker fra 1300-tallet er fundet indridset i murværket i korets nordvæg.

Solrød Kirke har i årenes løb haft mange forskellige ejere. Efter reformationen har den tilhørt Kronen, men har efter 1687 tilhørt forskellige private ejere. I 1795 blev den købt af Vallø Stift, og først i 1910 overgik den til selveje og blev  afleveret til Solrød Sogn og menighedsråd.

Som en del andre kirker i Østsjælland er kirken gulkalket, og  - i følge traditionen - skyldes dette, at disse kirker hørte til Vallø Stift.

Inventaret i kirken er kommet til gennem årene, og det meste kan føres tilbage til renæssanceårene i 1500-tallet og 1600-tallets begyndelse.

Altertavlen er fra ca. 1630 i sen-renæssance med Chr. IV's navnetræk.
På alteret står to malmlysestager fra 1500-tallet.
Alterbordet i kirken er af nyere dato. Til kirkens altersølv hører en lille sølvkalk fra 1578, en disk af forgyldt sølv og en oblatæske fra 1696.
Til kirkens granitdøbefont, der sandsynligvis er jævnaldrende med den ældste del af kirken,  hører et dåbsfad fra slutningen af 1500-tallet og et låg, der er forarbejdet i 1656.
Prædikestolen er fra omkring 1590. Prædikestolens fire felter er forsynet med udskårne  evangelistsymboler.

Lydhimlen over prædikestolen er yngre end denne.
Ældst er 12 stolestadegavle fra omkring 1550-75 med træudskæringer. 

I våbenhuset hænger en præstetavle med navne på præster ansat i kirken siden Reformationen.

Solrød kirkes adresse er Yderholmvej 4, Solrød landsby, 2680 Solrød Strand
September 2018
DatoTidspunktLokationBeskrivelse
16/09/201811:00Solrød KirkeHøstgudstjeneste ved Carsten Mølgaard Hansen
22/09/201812:00Solrød KirkeDåbsgudstjeneste ved Leif Ellerbek
25/09/201819:30Solrød KirkeAftensgudstjeneste ved Carsten Mølgaard Hansen