Flere personer er i tidens løb blevet begravet inde i Solrød Kirke. Under alteret fandt man i 1759 en åben muret begravelse, hvori der stod tre kister.


*  På den 1. kiste stod bl.a. "Magister Jens Kaalund, født i Herfølge 1663, opdraget i Kiøbenhavn i sin Morbroder, Etats- og Justitsraad Vilhelm Mules Hus. 1697 blev han beskikket til Sognepræst ved Jersie og Solrød Menigheder, samme Aar gift med Else Marie Eggers, død i Jersie Præstegaard 30. December 1721, 58 Aar syv Mdr. fire Dage gl."
På den 2. kiste fra omkring 1723 stod bl.a.: "Johannes Eggers Kaalund, født i Jersie Præstegaard 22. Juni 1702 som Søn af Jens Kaalund og Else Marie Eggers, tog teologisk Embedseksamen 16.Marts 1722, død April 1723."
På den 3. kiste bl.a. følgende: "Else Marie Eggers, Datter af Borgmester i Holbech Johan Eggers, gift 1697 med Mag. Jens Kaalund, gift anden gang 1723 med Mag. Bartholomæus Christian Schytte, ligeledes Præst for Jersie og Solrød, død 18. Aug. 1743, 70 Aar gl..

Ovennævnte begravelser og kistetekster er kendt fra en "Præsteindberetning" fra 1759.

Som det fremgår, er der tale om præstefamilien Kaalund i Jersie. I dag er denne murede krypt fyldt op.

Ved den sidste restaurering i 1993 fandt man spor efter trappen, der havde ført ned til den tilmurede krypt under alterpartiet:

Spor af trappe til tilmuret krypt
Spor af trappe til tilmuret krypt