I 1983 blev der ved en udvendig restaurering fundet 2 sten med bomærker indridset i kirkemuren i korets nordøstvæg.
De stammer sandsynligvis fra de bønder, der i slutningen af 1300-tallet deltog i arbejdet med udvidelsen af kirken mod øst.
Disse bønder kunne ikke skrive, men brugte deres bomærker til at mærke bygninger og redskaber, og de har således også skrevet deres "navn" i kirkens mur som en hilsen til os i dag.

Bomærker i Solrød Kirke
Bomærker i Solrød Kirke
Bomærker i Solrød Kirke
Bomærker i Solrød Kirke