Altersølvet i Solrød kirke

Alterkalken er i renaissancestil, graveret P. S. 1578. Kalken er dog først senere foræret til kirken, idet der i synsprotokollen oplyses, at der i 1657 købtes en tinkalk og disk i stedet for sølvkalken, som svenskerne tog, da de brød ind i  kirken gennem det vestvendte vindue i tårnet. I 1662 meddeles, at den lille  sølvkalk og disk blev repareret, efter at fjenden havde brækket dem. Det tyder på, at det først er efter denne tid, at den nuværende kalk er blevet skænket til kirken. På foden er der et lille krucifiks og en fugl over en slange. Det sidste symboliserer sikkert Helligånden og djævelen, som må ligge under dér, hvor Helligånden virker.
På den smukke tungede fod er indgraveret nadverordene på latin. "Accipite, comedite, hoc est corpus meum, accipite, bibite, hoc est sangvis meus". (Tager, æder, dette er mit legeme, tager, drikker, dette er mit blod).
Disken er af sølv, forgyldt og forsynet med et graveret cirkelkors.
Oblatæsken til alterbrødet er i bunden stemplet med Københavns byvåben, årstallet 1696 og følgende vers:
"Til Solrød Kirche jeg en Tiener er og bliver, Saa lenge Roelighed Misundern mig giver. Saa fordum gylden Spand Guds Manna i Templet sit Skød, Saa gemmer jeg nu det Jesu Legems Brød".
På låget er æsken prydet med smukke støbte ornamenter.