Som beskrevet kan man selv holde sit gravsted eller lave en kontrakt med kirkegården om renholdelse, grandækning, sommerblomster m.v.

For visse gravstedstyper (d.v.s. alle fællesgrave og -områder) skal der oprettes obligatorisk kontrakt med kirkegården for hele fredningsperioden.

Vedligeholdskontrakterne kan omfatte flg. ydelser fra kirkegården:

 • almindelig ren- og vedligeholdelse af gravstedet
 • grandækning
 • sommerblomster
 • forårsblomster
 • påskeliljer
 • kranse til jul
 • mospuder til jul
 • juletulipaner
 • evt. andet der aftales

Alle priser reguleres pr. 1. januar hvert år af Greve-Solrød provstiudvalg.
Det er muligt f.eks. selv at renholde gravstedet, og så lade kirkegården udføre andre arbejder f.eks. grandækning.
Der kan oprettes 2 former for kontrakt om ydelser fra kirkegården:

 • en et-års løbende kontrakt med kirkegården, hvor afregning for et-års arbejder faktureres i  januar det følgende år og med indbetaling til kirkegårdens kasserer. En et-års aftale vil løbe videre fra år til år, hvis den ikke opsiges skriftligt inden 1. marts for det indeværende år.
 • en kontrakt for hele fredningstiden, hvor der afregnes på forhånd for hele perioden. En sådan kontrakt afregnes een gang ved erhvervelsen af gravstedet til stfternes GIAS-kontor og vil indgå i de såkaldte "stiftmidler", der anvendes til bl.a. lån og finansiering af større anlægsopgaver og byggerier i Roskilde stift (en legataftale). En legataftale kan dog oprettes for en kortere årrække, men minimum på 5 år.
  Såfremt der er oprettet en legataftale om pasning af et gravsted, og der så er en ny nedsættelse i gravstedet inden fredningstidens udløb, vil legataftalen normalt blive forlænget til udløbet af den nye fredningstid.
  Der kan i løbet af en fredningsperiode skiftes fra en et-årsaftale til en legataftale, der så kan dække resten af perioden.
  Der skal oprettes en obligatorisk aftale (en "legataftale") for hele fredningstiden for følgende gravpladstyper:
 • ukendte urnegrave i afd. U
 • kendte kistegrave i græs i  afd. D
 • kendte urnegrave i græs i afd. E
 • urnegrave anlagt med beplantning i afd. C-øst og D-øst