Urnenedsættelse

Når kirkegården modtager en urne til nedsættelse i et gravsted, rettes der altid en henvendelse til de pårørende om deltagelse i urnenedsættelsen.

Pårørende til urner der nedsættes i "Fælles urnegrav i græs uden sten" (ukendtes)  bliver også kontaktet og kan deltage, hvis det ønskes.

Urnenedsættelser finder normalt sted i kirkegårdens arbejdstid:

  • - mandag til torsdag kl. 8.00 til 14.30
  • - fredag kl. 8.00 til kl. 11.30

I særlige tilfælde kan der evt. aftales en anden tid med graveren.