Fælles urnegrav i skovjordbær

- afdeling F

  • Urnegravsted i jordbær med planteøer i midten.
  • Der er 10 gravsteder i hver blok.
  • Der kan nedsættes 4 urner pr. gravsted.
  • Gravstedet måler 125 x 125 cm.
  • Fredningstiden er 10 år
  • Gravstedet kan fornys efter udløb.
  • Man kan ikke selv vedligeholde gravstedet.
  • Der skal oprettes en obligatorisk aftale om renholdelse.
  • Størrelsen af en gravsten må maximalt være 50 x 40 cm (B x H).

4 årstider - Klik på billede for at se i stort format

Prisliste

Folkekirkemedlemmer med tilknytning til Solrød Sogn/kommune

Gravsteds

Aftale

Enkelt
urnegrav

10 år

Erhvervelse for 10 år

00,00

Fornyelse for 10 år

736,66

Renhold - obligatorisk **

3.039,50

 

Folkekirkemedlemmer uden tilknytning til Solrød Sogn/kommune

Gravsteds

Aftale

Enkelt
urnegrav

10 år

Erhvervelse for 10 år

736,66

Fornyelse for 10 år

736,66

Renhold - obligatorisk **

3.039,50

 

Ikke Folkekirkemedlemmer *

Gravsteds

Aftale

Enkelt
urnegrav

10 år

Erhvervelse for 10 år

1.263,00

Fornyelse for 10 år

1.263,00

Renhold - obligatorisk **

3.039,50


 
* Urnenedsættelse 884,41 kr.
** Gælder for hele fredningsperioden plus resterende mdr. i tegningsåret