De gældende ordensbestemmelser for kirkegården er bekendtgjort ved opslag på kirkegårdene og er fastlagt i det gravstedsbrev, som hver gravstedsejer får tilsendt.

 

Ordensbestemmelser for Solrød Kirkegårde:

  • Kirkegården er et indviet sted.
  • Det forventes, at man færdes med respekt, så gravfreden ikke forstyrres.
  • Besøgende bedes lukke låger efter sig.
  • De på gravstedet anbragte nummerplader må hverken flyttes eller fjernes.
  • Hunde skal føres i kort snor og må ikke færdes uden for gangene. Hunden ejer er ansvarlig for fjernelse af hundens evt. efterladenskaber
  • Affald må ikke efterlades på gangene, og kranse, blomster, papir m.m. skal sorteres og lægges i de dertil bestemte affaldsbeholderne.
  • Kirkegårdens redskaber bedes bragt på plads efter brug.
  • Børns leg på kirkegården er ikke tilladt.

Solrød menighedsråd