Kirkegården er for alle

Enhver har ret til et gravsted med plads til en kiste eller urne.

Ønsker man at få udlagt et gravsted, skal man henvende sig til graveren, der har det daglige ansvar for kirkegården.
Det er Solrød Menighedsråds kirke- og kirkegårdsudvalg, der har det overordnede ansvar for driften af de to kirkegårde og fungerer som kirkegårdsbestyrelse.
Regelsættet for driften af kirkegården, alle priser for erhvervelse og vedligehold, gravstedsejernes forpligtelser og alle særlige bestemmelser er nedfældet i kirkegårdsvedtægten, som er godkendt af provstiudvalget. 
Der er udarbejdet ordensbestemmelser for kirkegårdene.
Man kan selv holde sit gravsted i orden, eller man kan oprette en kontrakt med kirkegården, der så vil holde gravstedet.
Alle fællesgrave holdes af kirkegården, og der betales herfor, når gravstedet erhverves.