Bevaringsværdige gravsten

Visse ældre gravsten fra nedlagte gravsteder er af Køge Museum så historisk interessante, at de er erklæret bevaringsværdige og ikke må fjernes fra kirkegården.

På Solrød kirkegård findes der enkelte bevaringsværdige gravsten, der sammen med andre typiske gravsten er opstillet i 2 områder (såkaldte lapidarier).

Det ene område ligger ved kirkegårdens hovedindgang og indeholder gravsten for et gårdmandspar fra 1800-tallet med tidstypiske gravminder.

Det andet og større område er anlagt ved tårnet i vestskellet mod nabogrunden og indeholder nogle gravsten udvalgt som tidstypiske, f.eks. en gravsten for læreren Meyer Johansen (lærer og kirkesanger i Solrød 1891-1916) rejst af sognets folk i taknemmelighed for hans gerning i sognet.