Fredningstiden

Det antal år, der skal gå fra nedsættelse af en kiste eller en urne, til gravstedet kan sløjfes eller nedlægges.

Kistegrave
Fredningstiden for kister er 25 år.
I tilfælde af kister af stærkt uforgængeligt materiale, kan kirkegårdsbestyrelsen forlange fredningstiden forlænget.
Hvis der senere nedsættes en ny kiste i et gravsted med flere gravpladser, vil denne nye nedsættelse udvirke, at fredningstiden for det samlede gravsted forlænges med 25 år.

Urnegrave
Fredningstiden for urner er 10 år.
I tilfælde af urner af stærkt uforgængeligt materiale, kan kirkegårdsbestyrelsen forlange fredningstiden forlænget.
Hvis der senere nedsættes en ny urne i et gravsted med flere gravpladser, vil denne nye nedsættelse udvirke, at fredningstiden for det samlede gravsted forlænges med 10 år.
Nedsættes der en urne i et nyt kistegravsted uden kistenedsættelser, er fredningstiden 10 år.