Fornyelse

Et gravsted kan normalt fornyes efter udløb af fredningstid.
Fornyelse sker med minimum 5 år.
Fælles urnegrav i græs uden gravsten (ukendt), kan Ikke fornys.
Kirkegårdsbestyrelsen kan under særlige omstændigheder undlade at forny et gravsted.
Det påhviler gravstedsejeren selv at forny et gravsted før det udløber, men kirkegården vil normalt - såfremt gravstedsejeren kan findes, sende en påmindelse.

Forlængelse
Ved nedsættelse af kiste eller urne i eksisterende gravsted forlænges gravstedet, så der altid vil være 25 eller 10 års fredningstid for den sidst nedsatte kiste eller urne.