For at blive konfirmeret kræves det, at man er døbt og deltager i 48 timers forberedelse. Man behøver derimod ikke at være døbt for at modtage konfirmationsforberedelse.

I Solrød Sogn foregår konfirmationsforberedelsen på 8. klassetrin med konfirmation i Store Bededagsferien, fredag og lørdag, samt Kr. Himmelfartsdag og efterfølgende lørdag. Hvilke datoer disse dage falder på i de kommende år kan ses på http://www.saack.dk/skaevehelligdage.htm.

For at blive konfirmeret i en af vores to kirker, skal man være bosat i Solrød Sogn.

Unge der er bosat i sognet og som går i skole på Uglegårdsskolen, Munkekærskolen eller Køge Bugt Privatskole, får brev fra kateketen.

Unge bosidende i sognet, men som ikke går på en af ovennævnte skoler, bedes selv kontakte kateketen for at modtage en indskrivningsfolder.

Konfirmationsforberedelsen finder som oftest sted på onsdage i morgen- eller eftermiddagstimer i Solrød Strandkirke. 

 

Yderligere information se Børn og Unge

 

eller ved henvendelse til kateketen.