Optælling af besøgende i Solrød Sogn 2016

Denne side viser antallet af besøgende ved kirkelige handlinger og andre arrangementer i Solrød Sogn.

29.784 - besøgende "I alt" i 2016 til dags dato.

Gudstjenester

2.169 - kirkegængere ved "Søndags" gudstjenester
131 - kirkegængere ved "Kyndelmisse" gudstjeneste
65 -kirkegængere ved "Skærtorsdags" aftengudstjeneste
51 - kirkegængere ved "Høst" gudstjeneste i Solrød Kirke
167 - kirkegængere ved "Allehelgens" gudstjenester
43 - kirkegængere ved "De 9 læsninger"
118 - kirkegængere ved "Lillejuleaften" gudstjenester
1.210 - kirkegængere ved "julegudstjenester den 24/12 for voksne"

Børne og familiegudstjenester

300 - kirkegængere ved "Gospel og konfirmand" gudstjeneste
48 - kirkegængere ved "2. Påskedags" gudstjeneste
172 - kirkegængere ved "Fastelavns" gudstjeneste
0 - kirkegængere ved "Konfirmand velkomst" gudstjenester
180 - kirkegængere ved "Halloween" gudstjeneste
925 - kirkegængere ved gudstjenester "den 24. december for børn"

Konfirmationer

2.771 - kirkegængere ved "Konfirmations" gudstjenester

Hverdagsgudstjenester

77 - kirkegængere ved "Aften" gudstjenester i Solrød Kirke
131 - kirkegængere ved "Kyndelmisse" gudstjeneste
118 - kirkegængere ved "Lille jule aften omkring flyglet" gudstjeneste
1.210 - kirkegængere ved gudstjenester den "24. dec."
86 - kirkegængere ved gudstjeneste den "31. dec. Nytårsaften"

Dåbsgudstjenester

2.831 - kirkegængere ved "Dåbs" gudstjenester på lørdage

Musikgudstjenester

0 - kirkegængere ved "Musikgudstjenester"

I alt kirkegængere ved "Gudstjenester" i 2016 til dags dato

11.458 - kirkegængere ved "Gudstjenester"

Andagter

202 - gæster ved "Minikonfirmand afslutninger"
65 - gæster ved "Babysalmesangs afslutninger"
90 - gæster ved "Børnehave og småbørns" andagter påske og jul
240 - gæster ved "Skole" andagter påske og jul
0 - gæster ved "Voksen" andagter jul

Bryllupper

987 - gæster ved "Vielser"
97 - gæster ved "Velsignelser"

Begravelser

3.130 - gæster ved "Bisættelser"
40 - gæster ved "Jordbegravelser"

Undervisning

873 - konfirmander deltaget i "Konfirmandundervisning"
170 - børn deltaget i "Minikonfirmandundervisning"
0 - elever deltaget i forskellige"Skolebesøg"
176 - børn og mødre deltaget i "Babysalmesang"

Kor

0 - korister deltaget i "Børnekor"
135 - korister deltaget i "Juniorkor"
120 - korister deltaget i  "Pigekor"
0 - korister deltaget i "Damekoret"
450 - korister deltaget i "Gospelkoret"

Tirsdagscafé

480 - deltager ved Hyggeklub "Foredrag"
293 - deltager ved Tirsdagscafé "Sang"
50 - deltagere på Tirsdagscafé "Udflugt"

Koncerter

0 - besøgende ved "Joyfulnoise Koncerter"
233 - besøgende ved "Kirkens korkoncerter"
41 - besøgende ved "Musikcafé koncerter"
100 - besøgende med "Ekstern arrangør"
30 - besøgende ved "diverse koncerter"

Foredrag

100 - besøgende ved "Foredrag"

Menighedsrådsmøder

192 - deltagere ved "Offentlige menighedsrådsmøder"

Sorggrupper

48 - deltagere i en af sognets to "Voksen Sorggrupper"
0 - deltager i  "Teen Sorggruppe"
48 - deltager i "Unge Sorggruppe"
10 - deltager i "Supervision"
9 - deltager i "Søndagskaffe"
0 - deltager i "Kajakroning"
10 - deltager i "Vinterbadning"

Samtaler

0 - deltager i "Dåbs samtaler"
16 - deltager i "Bryllup samtaler"
35 - deltager i "Begravelsessamtaler"
20 - deltager i "Samtale med præsten"
0 - deltager i "Opfølgende sorggruppesamtaler"

AA

216 - besøgende ved "AA"