Optælling af besøgende i Solrød Sogn 2015

Denne side viser antallet af besøgende ved kirkelige handlinger og andre arrangementer i Solrød Sogn.

29.270 - besøgende "I alt" i 2015.

Gudstjenester

2.275 - kirkegængere ved "Søndags" gudstjenester
180 - kirkegængere ved "Kyndelmisse" gudstjeneste
41 -kirkegængere ved "Skærtorsdags" aftengudstjeneste
35 - kirkegængere ved "Høst" gudstjeneste i Solrød Kirke
214 - kirkegængere ved "Allehelgens" gudstjenester
56 - kirkegængere ved "De 9 læsninger"
191 - kirkegængere ved "Lillejuleaften" gudstjenester
1.127 - kirkegængere ved "julegudstjenester den 24/12 for voksne"

Børne og familiegudstjenester

254 - kirkegængere ved "Gospel og konfirmand" gudstjeneste
58 - kirkegængere ved "2. Påskedags" gudstjeneste
158 - kirkegængere ved "Fastelavns" gudstjeneste
0 - kirkegængere ved "Konfirmand velkomst" gudstjenester
90 - kirkegængere ved "Klima" gudstjeneste
194 - kirkegængere ved "Halloween" gudstjeneste
780 - kirkegængere ved gudstjenester "den 24. december for børn"

Konfirmationer

2.496 - kirkegængere ved "Konfirmations" gudstjenester

Hverdagsgudstjenester

124 - kirkegængere ved "Aften" gudstjenester i Solrød Kirke
180 - kirkegængere ved "Kyndelmisse" gudstjeneste
191 - kirkegængere ved "Lille jule aften omkring flyglet" gudstjeneste
1.127 - kirkegængere ved gudstjenester den "24. dec."
73 - kirkegængere ved gudstjeneste den "31. dec. Nytårsaften"

Dåbsgudstjenester

2.148 - kirkegængere ved "Dåbs" gudstjenester på lørdage

Musikgudstjenester

0 - kirkegængere ved "Musikgudstjenester"

I alt kirkegængere ved "Gudstjenester" i 2015 til dags dato

10.254 - kirkegængere ved "Gudstjenester"

Andagter

245 - gæster ved "Minikonfirmand afslutninger"
148 - gæster ved "Babysalmesangs afslutninger"
312 - gæster ved "Børnehave og småbørns" andagter påske og jul
910 - gæster ved "Skole" andagter påske og jul
28 - gæster ved "Voksen" andagter jul

Bryllupper

790 - gæster ved "Vielser"
85 - gæster ved "Velsignelser"

Begravelser

3.363 - gæster ved "Bisættelser"
178 - gæster ved "Jordbegravelser"

Undervisning

3.125 - konfirmander deltaget i "Konfirmandundervisning"
292 - børn deltaget i "Minikonfirmandundervisning"
0 - elever deltaget i forskellige"Skolebesøg"
1.365 - børn og mødre deltaget i "Babysalmesang"

Kor

560 - korister deltaget i "Børnekor"
549 - korister deltaget i "Juniorkor"
475 - korister deltaget i  "Pigekor"
308 - korister deltaget i "Damekoret"
1.800 - korister deltaget i "Gospelkoret"

Tirsdagscafé

376 - deltager ved Hyggeklub "Foredrag"
257 - deltager ved Tirsdagscafé "Sang"
0 - deltagere på Tirsdagscafé "Udflugt"

Koncerter

320 - besøgende ved "Joyfulnoise Koncerter"
0 - besøgende ved "Kirkens korkoncerter"
83 - besøgende ved "Musikcafé koncerter"
140 - besøgende med "Ekstern arrangør"
0 - besøgende ved "diverse koncerter"

Foredrag

56 - besøgende ved "Foredrag"

Menighedsrådsmøder

0 - deltagere ved "Offentlige menighedsrådsmøder"

Sorggrupper

352 - besøgende ved to "Voksen Sorggrupper"
96 - deltager i  "Teen Sorggruppe"
176 - deltager i "Unge Sorggruppe"
48 - deltager i "Supervision"
8 - deltager i  "Søndagskaffe"
323 - deltager i "Kajakroning"
32 - deltager i "Vinterbadning"

Samtaler

0 - deltager i "Dåbs samtaler"
19 - deltager i "Bryllup samtaler"
29 - deltager i "Begravelsessamtaler"
36 - deltager i "Samtale med præsten"
17 - deltager i "Opfølgende sorggruppesamtaler"

AA

936 - besøgende ved "AA"