Optælling af besøgende i Solrød Sogn 2014

Denne side viser antallet af besøgende ved kirkelige handlinger og andre arrangementer i Solrød Sogn.

30.550 - besøgende "I alt" i 2014.

Gudstjenester

1.471 - kirkegængere ved "Søndags" gudstjenester
82 - kirkegængere ved "Kyndelmisse" gudstjeneste
46 -kirkegængere ved "Skærtorsdags" aftengudstjeneste
36 - kirkegængere ved "Høst" gudstjeneste i Solrød Kirke
150 - kirkegængere ved "Allehelgens" gudstjenester
35 - kirkegængere ved "De 9 læsninger"
139 - kirkegængere ved "Lillejuleaften" gudstjenester
1.087 - kirkegængere ved "julegudstjenester den 24/12 for voksne"

Børne og familiegudstjenester

280 - kirkegængere ved "Gospel og konfirmand" gudstjeneste
68 - kirkegængere ved "2. Påskedags" gudstjeneste
220 - kirkegængere ved "Fastelavns" gudstjeneste
175 - kirkegængere ved "Konfirmand velkomst" gudstjenester
58 - kirkegængere ved "Klima" gudstjeneste
190 - kirkegængere ved "Halloween" gudstjeneste
925 - kirkegængere ved gudstjenester "den 24. december for børn"

Konfirmationer

2.433 - kirkegængere ved "Konfirmations" gudstjenester

Hverdagsgudstjenester

150 - kirkegængere ved "Aften" gudstjenester i Solrød Kirke
82 - kirkegængere ved "Kyndelmisse" gudstjeneste
139 - kirkegængere ved "Lille jule aften omkring flyglet" gudstjeneste
1.087 - kirkegængere ved gudstjenester den "24. dec."
64 - kirkegængere ved gudstjeneste den "31. dec. Nytårsaften"

Dåbsgudstjenester

2.407 - kirkegængere ved "Dåbs" gudstjenester på lørdage

Musikgudstjenester

24 - kirkegængere ved "Musikgudstjenester"

I alt kirkegængere ved "Gudstjenester" i 2014

9.743 - kirkegængere ved "Gudstjenester"

Andagter

185 - gæster ved "Minikonfirmand afslutninger"
126 - gæster ved "Babysalmesangs afslutninger"
275 - gæster ved "Børnehave og småbørns" andagter påske og jul
1.034 - gæster ved "Skole" andagter påske og jul
34 - gæster ved "Voksen" andagter jul

Bryllupper

635 - gæster ved "Vielser"
86 - gæster ved "Velsignelser"

Begravelser

2.838 - gæster ved "Bisættelser"
323 - gæster ved "Jordbegravelser"

Undervisning

2.948 - konfirmander deltaget i "Konfirmandundervisning"
403 - børn deltaget i "Minikonfirmandundervisning"
187 - elever deltaget i forskellige"Skolebesøg"
1.259 - børn og mødre deltaget i "Babysalmesang"

Kor

619 - korister deltaget i "Børnekor"
403 - korister deltaget i "Juniorkor"
429 - korister deltaget i  "Pigekor"
606 - korister deltaget i "Damekoret"
2.550 - korister deltaget i "Gospelkoret"

Tirsdagscafé

221 - deltager ved Hyggeklub "Foredrag"
159 - deltager ved Tirsdagscafé "Sang"
0 - deltagere på Tirsdagscafé "Udflugt"

Koncerter

620 - besøgende ved "Joyfulnoise Koncerter"
281 - besøgende ved "Kirkens korkoncerter"
110 - besøgende ved "Musikcafé koncerter"
90 - besøgende med "Ekstern arrangør"
105 - besøgende ved "diverse koncerter"

Foredrag

309 - besøgende ved "Foredrag"

Menighedsrådsmøder

160 - deltagere ved "Offentlige menighedsrådsmøder"

Sorggrupper

376 - besøgende ved to "Voksen Sorggrupper"
168 - deltager i  "Teen Sorggruppe"
157 - deltager i "Unge Sorggruppe"
66 - deltager i "Supervision"
9 - deltager i "Sorgkajak"

Samtaler

7 - deltager i "Dåbs samtaler"
19 - deltager i "Bryllup samtaler"
69 - deltager i "Begravelsessamtaler"
19 - deltager i "Samtale med præsten"
138 - deltager i "Opfølgende sorggruppesamtaler"

AA

900 - besøgende ved "AA"