Skærtorsdag

Skærtorsdag aften holder vi en særlig aftengudstjeneste.
Denne aften smelter måltid og gudstjeneste sammen.
Gudstjenesten foregår ved langborde i kirkerummet og vi spiser undervejs.
Påskemåltidet består af lam, salat og brød, og vi får vin til.

Tryk på et billede og se årets billeder

2011
2009
2008
2007
2006