Gospel konfirmandgudstjeneste

Som afslutning på en konfi rmandweek-end, hvor emnet netop har været gospel-
musik, holdes en festlig gospelgudstjeneste
En stor del af Solrød sogns konfirmander vil synge sammen med gospelkoret Joyful Noise ved gudstjenesten.
Alle er velkomne, og efter gudstjenesten serveres der kaffe, te og kage.