Hvert år inviterer vi de yngste skoleklasser fra Munkekærskolen og Uglegårdsskolen til en juleandagt i enten Solrød Strandkirke. Her synger vi kendte julesalmer, hører juleevangeliet og en julehistorie.