I skoleåret 2019-20 inviterer vi 3. B og D fra Munkekærskolen til minikonfirmand.

Undervisningen foregår i Solrød Strandkirke.

Der vil blive sendt invitationer ud via forældreintra, men den kan også hentes her.

For spørgsmål vedr. minikonfirmand, kontakt kateketen

første gang er torsdag den 22. august 2019.

Torsdag den 3. oktober er sidste gang og her inviterer vi også til fælles andagt og spisning kl. 17.30-19.00.

En enkelt gang skal vi besøge Solrød Kirke, der bestiller vi en bus, så vi også denne gang både begynder og slutter ved Strandkirken.


undervisningsdatoerne kan ses herunder:

Forsøgsordning for minikonfirmander fra Munkekærskolen

Vi har i foråret 2017 fået biskoppens tilladelse til følgende forsøgsordning for minikonfirmander fra Munkekærskolen og vi glæder os til at afprøve det.

Med baggrund i et faldende antal minikonfirmander, samt en positiv tilkendegivelse på ”Minikonfirmand for en dag” for tidligere minikonfirmander børn og oplevelsen af at vi til ”Minikonfirmand for en dag” møder børn, der ikke var her i 3. klasse, har vi udarbejdet en plan, vi meget gerne vil afprøve:

Planen er at sprede undervisningen ud over nogle år efter følgende plan:

3. klasse: invitere til almindelig minikonfirmand-undervisning 6 gange (12 lektioner + andagt med spisning)

4. klasse: minikonfirmand for en dag (1 gang) (2 lektioner + andagt med spisning)

5. klasse: minikonfirmand for en dag (1 gang) (2 lektioner + andagt med spisning)

6. klasse: minikonfirmand for en dag (1 gang) (2 lektioner + andagt med spisning)

Forløbet bliver hvert år udbudt til hele klassen, således at det ikke er afhængigt af at man deltog i 3. klasse.