I januar 2019 inviterer vi eleverne fra Køge Bugt Privatskoles 3. klasse til minikonfirmand.

Undervisningen vil foregå om torsdagen fra kl. 14.00 - 15.30 i Solrød Strandkirke, dog vil vi en gang besøge Solrød Kirke i stedet. 

Første gang er torsdag den 24. januar 2019.

Den første gang vil eleverne blive hentet ved skolebussen på stationen og efter det skal de selv gå fra bussen til kirken. Den dag vi besøger Solrød Kirke vil eleverne blive hentet på skolen.