Babysalmesang i Solrød Strandkirke

Vi tilbyder ”Babysalmesang” i Strandkirken to gange om året med start i januar og ca. 1. september.

Det er et  forløb på 10 uger, hvor mødre/fædre kommer en formiddag om ugen i kirkerummet, og under ledelse af kirkesanger Svafa Thorhallsdottir synger og leger enkle salmer og sange med babyerne.

Svafa Thorhallsdottir tilrettelægger programmet, så det passer til børn fra 0 til 12 måneder.

Vi mødes i kirkerummet til 45 minutters sang/leg, derefter er der kaffe/te/snak i konfirmandlokalet.   

Begge hold er fyldte, men hvis man vil kan jeg skriver Jer på venteliste. I bedes gøre følgende
skriv på mailadresse: kordegn@solrodkirker.dk og man skal oplyse følgende ved tilmeldingen: barn og mors navn, telefonnummer, og om man vil på venteliste til holdet kl. 9.30 eller 10.30.

Jeg hedder Svafa Thorhallsdottir og skal stå for babysalmesang i Solrød Strandkirke i foråret 2019. Oprindeligt kommer jeg fra Island, men har boet i Danmark siden 2004, og jeg taler flydende dansk.
Jeg er sanger og musikpædagog og elsker at arbejde med musik og børn - specielt de allermindste.
Tidligere har jeg arbejdet i mange kirker i København, hvor jeg både har undervist og lavet workshops i babysalmesang.
Undersøgelser viser, at musik stimulerer barnets sanser, og mange af de danske salmer har et enkelt tonesprog og er derfor oplagte at synge for små børn.