Begravelse

Det kan være en stor tung sorg for os, når et menneske dør. Det er altid uvirkeligt, når nogen dør. Mange tanker og følelser farer rundt i os. Fælles for os alle, der mister, er, at vi gerne vil sige ordentligt farvel. Og de fleste vælger kirken, som det rum afskeden skal finde sted i. Og det kan vi gøre uanset om vores tro er stor eller lille. I kirken er rammerne for afskeden smuk med musik, salmer, blomster og lys. Og så er der det kristne håb. Håbet om, at der er et evigt liv hos Gud. Det håb fortæller præsten om ved begravelsen. Det trøster os ikke, så vores sorg bliver mindre. Men måske trøster ordene alligevel. Bare på en anden måde. Vores kæres navn bliver nævnt i kirken og vi beder om, at Gud nu må passe på den vi elsker, men som vi ikke længere kan drage omsorg for.
En begravelse betyder, at den døde i sin kiste sænkes ned i graven. En bisættelse betyder, at den døde bliver kørt til krematoriet og brændt og urnen bliver senere sat ned i graven. I Solrød sogn er der mulighed for, at pårørende kan være med ved urnenedsættelsen.