Februar 2013

Kyndelmisse

Mandag den 4. februar kl. 19.30 i Solrød Strandkirke

Gudstjenesten er en stille og smuk aftengudstjeneste, hvor vi starter i en mørk kirke, og så vil der blive tændt flere og flere lys. Alle kan denne aften tænde et lys i løbet af gudstjenesten. I disse mørke vintermåneder er der ikke langt til modløshed og tristhed,og så er det godt at blive mindet om det lys, der blev tændt i verden med Jesus. Et lys for os. Et lys i mørket.

Ved gudstjenesten medvirker gospelkoret Joyful Noice, og efter gudstjenesten hygger vi sammen og spiser pandekager.

Præst Charlotte Gravesen

Fastelavnsgudstjeneste

Søndag den 10. februar kl. 11.00 i Solrød Strandkirke

Ved denne festlige gudstjeneste myldrer Solrød Strandkirke med udklædte børn i mange størrelser. Efter gudstjenesten slår både store og små katten af tønden. Desuden serverer vi fastelavnsboller og kakao. Kom og vær med  - hvad enten du er udklædt eller ej.

Præst Charlotte Gravesen

Hyggeklub foredrag

Torsdag den 28. februar kl. 14.00 i Solrød Strandkirke

Hyggeklubben holder rejseforedrag ved Kirsten og Bent Hartvig Petersen om det nye og det gamle Indien - et spændende land med store forskelle mellem rige og fattige.

Der er gratis entre, samt kaffe og kage til de fremmødte.

Stemningsfuld aftengudstjeneste under middelalder-hvælvinger

Vi har to kirker, den moderne Strandkirke og den 800 år gamle Solrød Kirke i landsbyen, der tilbyder en helt anden oplevelse, når vi den sidste tirsdag hver måned i vinterhalvåret holder en aftengudstjeneste, der er karakteriseret ved fri liturgi, smuk musik, ro og fordybelse under de gamle hvælvinger. Kirken er os mennesker, men når vi til alle tider prøver at gøre kirkebygningerne til særlige rum, er det nok, fordi omgivelserne kan sige os noget uden ord. Den gamle kirke fortæller os, at vi er små led i en lang, lang kæde af mennesker, der er kommet her i glæde og sorg. Det giver noget særligt til os moderne mennesker, der lige nu ”falder indenfor” i en lille times tid. Aftengudstjenesterne kan anbefales til alle, der har brug for et frikvarter i hverdagen.

Menighedsrådsformand Inge Bonnesen

 

Næste aftengudstjeneste er tirsdag den 29. januar kl. 19.30 ved præst Leif Ellerbek