Hyggeklubben i september

Så starter vi op igen, det er som sædvanlig kl. 14.00 i Solrød Strandkirke på de følgende torsdage:

1. september: Sangeftermiddag

15. september: Foredrag ved Kurt Hartvig Petersen, der fortæller om Svenskekrigene i 1657-60

29. september: Sangeftermiddag

programmet for hele efteråret kan afhentes i Solrød Strandkirke.

Musikcafé med uddrag fra musicals og operetter

Lørdag den 3. september kl. 15.00 i Solrød Strandkirke

Der vil være mulighed for en opleve en times afslappet og varieret underholdning og fællessang.

Sangerne Angelica Larsson Asp og Jacob Lundquist vil sammen med vores organist Lars Ruuth underholde med sangperler fra musicals og operetter.

Dette kan ledsages af en kop kaffe, et glas øl eller vin til en billig penge.

Nyt hold babysalmesang

Den 8. september begynder et nyt hold babysalmesang.

Det er et forløb på 10 uger, hvor mødre/fædre kommer en formiddag om ugen i kirkerummet, og under ledelse af kirkesanger Line Skovhaug synger og leger enkle salmer og sange med babyerne.

Line Skovhaug tilrettelægger programmet, så det passer til børn fra 0 til 12 måneder.

Vi mødes i kirkerummet til 45 minutters sang/leg, derefter er der kaffe/te/snak i konfirmandlokalet.

Tilmelding sker ved at kontakte kirkekontoret.

Høstgudstjeneste i Solrød Kirke

Søndag den 11. september kl. 11.00

Kom og vær med til en hyggelige og traditionsrig gudstjeneste, hvor folkedansere optræder efter gudstjenesten og der vil være en forfriskning i konfirmandstuen i præstegården på Den Lille Gade.

Præst denne dag er Majbritt Kristensen

Klimagudstjeneste i Solrød Strandkirke

Søndag den 25. september kl. 11.00

Denne gudstjeneste er særligt for børn & unge og vil handle om, hvad vi kan gøre for at vores jord bliver god at leve på. I løbet af gudstjenesten skal vi

  • helt ned på jorden
  • "kysse frøen"
  • synge rytmiske sange
  • bede gud om hjælp til alt det svære
  • plante et træ i haven

Ved gudstjenesten medvirker sognets børne- og pigekor samt Bagsværd Kirkes Koncertkor.

Efter gudstjenesten er der frokost i konfirmandstuerne.

Præst ved denne gudstjeneste er Charlotte Gravesen