Den månedlige aftengudstjeneste i Solrød Kirke afholdes tirsdag d. 2. november kl. 19.30 med temaet: ”At leve med det uundgåelige”.

 

Gudstjenesten forestås af sognepræst Michael Rønne Rasmussen, der har valgt at sættes fokus på et for mange påtrængende og alvorligt emne: Hvordan lever man med en dødelig sygdom?

 

Her drejer det sig imidlertid ikke om alle de praktiske tips, som skal til at få hverdagen til at fungere, men om de eksistentielle, moralske og åndelige spørgsmål, der uvilkårligt rejser sig, når man ved at tiden er knap. Udgangspunktet er udvalgte afsnit af Jørgen Schiønnings bog »Slangetæmmeren«, hvor han fortæller om sit liv med sygdommen ALS. Disse afsnit er indrammet af bibellæsninger og salmetekster.

Jørgen Schønnings påstand er, at ingen andre end den syge har ret til at vurdere værdien af sit liv – og at så længe, der er liv, kan dette liv også leves med glæde.

De bibelske tekster bekræfter at selv den syge, den døende og den døde er omfattet af Guds omsorg og derfor fortjener respekt det menneske, det nu engang er.