Høstgudstjeneste i Solrød Kirke søndag den 11. september 2016

Søndag den 11. september kl. 11 holdt vi den traditionelle høstgudstjeneste i Solrød Kirke, den blev denne gang helt anderledes end sædvanligt.
Præst Louise Lysholm og organist Ove Mathiesen havde gjort et stort forarbejde. Præsten og musikgruppen ”Vindens Vej” gjorde gudstjenesten til en smuk helhed bestående af de bibelske tekster, prædiken, keltisk musik og oversatte salmer og sange. Det dygtige pigekor havde indøvet nogle af de sange, som menigheden naturligt nok ikke kendte, men undervejs lærte at synge med på. Den eneste salme, vi kendte på forhånd var ”Nu falmer skoven”, men alligevel følte vi, at vi var med.
De tre musikere Torsten Borbye Nielsen, Ken Dolva og Ruben Engelhardt fik stort og fortjent bifald fra de mange deltagere. Og bagefter gik vi ned på parkeringspladsen i det dejlige sensommervejr til fadøl og en rigtig pølsevogn – og musikken fulgte med og spillede folkemusik foran teltet, som vi slet ikke behøvede at gå ind i, da det var så varmt vejr.
Alle var enige om, at det var en rigtig dejlig søndag.
Inge Bonnesen

Fritid i Solrød

Kirken var også repræsenteret ved Fritid i Solrød.

 

Igen i år deltog Solrød sogn i Fritid i Solrød. I år faldt lørdagen på en dejlig sommerdag, som gav dagen et ekstra plus.

To af sognets præster deltog, nemlig Charlotte Gravesen og Louise Lysholm samt medlemmer af menighedsrådet. Det var muligt at skrive en bøn og hænge den på nogle grene i teltet. Der var en hinkerude med Fadervor, samt oplysning om de mange ting, der foregår i Solrøds kirker. Mange tog imod tilbudet om kirkekaffe og fik en god snak på vej igennem centeret. Det var alt i alt en god dag og en god tradition som er kommet for at blive.

 

Fernisering af Adi Holzer billeder

Onsdag den 27. august var der indbudt til fernisering i Solrød Strandkirke med kunstneren Adi Holzer, da menighedsrådet via en donation fra Carlsen Langes Fond havde indkøbt to af hans malerier.

Det var en hyggelig aften, hvor Adi Holzer fortalte om både de konkrete billeder, om andre af sine billeder og om sig selv og sit liv. Der var også lagt lidt bøger frem i det nyindrettede våbenhus, som de fremmødte kunne nyde at bladre i og ikke mindst var der også plads til en god snak.

Ferniseringen gjaldt værkerne Edens Have og Tutto Passa, der begge er farverige og fyldt med symboler og mere eller mindre skjulte beretninger. Værker alle, store som små, kan have stor glæde af at gå på opdagelse i. Ud over disse to store værker, var det også muligt for Menighedsrådet at erhverve to mindre billeder. Nyerhvervelserne supplerer det fine billede, også udført af Adi Holzer, med emnet skytsengle, der allerede findes i Strandkirken. Alle værkerne er ophængt i våbenhuset, hvor der opsat nye bænke og blevet malet.

Adi Holzer arbejder dels på lærred med forskellige teknikker og dels med glas dels i form af glasfigurer og dels med glasmaleri. Samtlige eksempler havde religiøse motiver, og der er var eksempler fra dels moderne kirke og gamle landsbykirker, hvor der var arbejdet med bl.a. altertavler og udsmykning af vægge og vinduer.

Menighedsrådet var vært ved et lille traktement, og de fremmødte havde en fin aften og gik fra Solrød Strandkirke en dejlig oplevelse rigere.

Solrød Strandkirke er i øvrigt altid åben i dagtimerne, så hvis du har fået lyst til at se det fine våbenhus og Adi Holzers billeder, er du altid velkommen til at kigge ind.

En fornem oplevelse i Solrød Strandkirke lørdag den 12. april

Solrød Strandkirke har mange spændende og alsidige tilbud, og lørdag den 12. april blev der præcenteret en fantastisk optakt til påsken, hvori påskens mysterium blev beskrevet gennem musik, sang og oplæsning.

Sognepræst Gunder Gundersen forestod oplæsning af dels bibeltekster og dels tekster af nyere dato, mens det musikalske indhold blev leveret af Ensemble Authentia (fløjte, zink og violin) + klaver og orgel, samt af dygtige unge strygere fra Guldborgsund Musikskole.

Koret bestod af pigekoret fra Tingsted, Køge Kirkes Kirkekor, Skt. Nikolai Cantori samt Solrød Sogns eget pigekor under ledelse af organist Ove Mathiesen.

Samlet set var det en fantastisk og tankevækkende oplevelse, hvor alt foregik på et højt profesionelt plan.

Man stiftede bekendtskab med nye og gamle tekster, kendte og mindre kendte musik- og korværker og med en meget flot udgave af Halleluja-koret fra Handels Messias som finale.

Efter en time, hvor samtlige deltagere medvirkede til, at alt gik op i en højere enhed, kunne man gå opløftet ud i det dejlige forårsvejr.

Man kan kun håbe, at arrangementet gentages næste år, og opfordre til, at man holder øje med kommende aktiviteter i Strandkirken

Musik café den 21. september 2013

En dejlig oplevelse i Solrød Strandkirke.

 

En sensommer eftermiddag, musik, sang, kaffe og kage, så har man essensen af musikcafé i Solrød Strandkirke.
O
rganist Lars Ruuth havde sammensat et program over temaet blomster. Et par Beatles sange havde også sneget sig ind. Et veloplagt Strandkor opførte diverse numre, og et par fællessange blev det også til. Også denne gang havde Lars Ruuth inviteret folk udefra, nemlig sangerinden Anna Kruse, som bl.a. sang tekster af Edith Södergren på smukkeste vis. Desuden medvirkede Eva Malling på bas.


Det er efterhånden blevet en tradition med musikcafé en lørdag i september. Rigtig mange mennesker havde da også fundet vej til Solrød Strandkirke i lørdags, hvor de endnu engang fik en virkelig dejlig oplevelse.