29. januar 2019 - 14:00 > Solrød Strandkirke > Tirsdags cafeen - foredrag med Bakkens PjerrotUdskriv event

Pjerrot kommer og fortæller om den lange og snoede vej fra Egebjerg Bakker på Sydfyn til Dyrehavsbakken i Klampenborg.