21. april 2019 - 11:00 > Solrød Strandkirke > Gudstjeneste ved påskedag Charlotte GravesenUdskriv event

Præludium
1.salme: 408 Nu ringer alle klokker mod sky
Hilsen
Bøn
Læsning Første Peters brev
2. salme: 218 Krist stod op af døde
Påskeevangeliet
Trosbekendelsen
3. salme: 236 Påskeblomst
Prædiken
Kirkebøn
4. salme: fra "100 salmer" nr 828 Det er påske, mel: "Det er forår og alting klippes ned"
Nadver med salme 13 vers 2
Efter nadveren salme 474
Velsignelsen (3xAmen)
5. salme: 234 Som forårssolen morgenrød
Meddelelser