21. april 2019 - 09:30 > Solrød Kirke > Gudstjeneste ved påskedag Charlotte GravesenUdskriv event

 Påskedag fejrer vi, at Jesus opstod fra graven.

 

Det er helt særligt at være i kirke påskemorgen. Kom og nyd de mange påskeliljer i kirkerummet, hør påskeevangeliet og syng påskesalmer. I dagens anledning spiller trompetist Carlo Becker Lauritzen.

 

Præludium

 

1.salme: 408 Nu ringer alle klokker mod sky

 

Hilsen

 

Bøn

 

Læsning Første Peters brev

 

2. salme: 218 Krist stod op af døde

 

Påskeevangeliet

 

Trosbekendelsen

 

3. salme: 236 Påskeblomst

 

Prædiken

 

Kirkebøn

 

4. salme: fra "100 salmer" nr 828 Det er påske, mel: "Det er forår og alting klippes ned"

 

Nadver med salme 13 vers 2

 

Efter nadveren salme 474

 

Velsignelsen (3xAmen)

 

5. salme: 234 Som forårssolen morgenrød

 

Meddelelser

 

Postludium