19. april 2019 - 11:00 > Solrød Strandkirke > Langfredags gudstjeneste ved Carsten Mølgaard HansenUdskriv event

Indgangsmusik
Dagens tema
1. salme: DDS 192 – Hil dig frelser og forsoner
Hilsen (u/korsvar)
Bøn
Bibellæsning: Es 53,1-5+10-12
2. salme: Tillægget 809 – Jesus var bange
Læsning: Mark 15,20-32
3. salme: ’Så bøjed den dødsdømte nakken’
Læsning: Mark 15,33-37
4. salme: ’Nu knejser korset, ravnesort’
Bedeslag
Læsning: Mark 15,38-39
Prædiken
Trosbekendelsen
5. salme: ’Skaber-gud, af samme jord’
Kirkebøn
Fadervor
Velsignelsen (m/korsvar)
6. salme: DDS 613 – Herre, du vandrer forsoningens vej
Meddelelser
Udgangsmusik