18. maj 2019 - 13:00 > Solrød Strandkirke > Konfirmation ved Charlotte GravesenUdskriv event

Klokkeringning og bedeslag
Præludium (Indgangsmusik) - konfirmanderne går ind
Indgangsbøn
1. salme: 749 I østen stiger solen op
"Nu er det nu!"
Prædiken
2. salme: 26 Du satte dig selv
Kort bøn
Trosbekendelsen siges i kor
Konfirmation
3. salme: Må din vej gå dig i møde (1 vers)
Fadervor
4. salme: Tak Gud for denne lyse morgen
Velsignelsen (3xAmen)
Postludium - udgangsmusik - konfirmanderne går ud

Konfirmander:

NavnBænk
Bænk 14 og 2 pladser på bænk 15, ialt 8 pladser
Bænk 2 og 2 pladser på bænk 16, ialt 8 pladser
Bænk 3 og 2 pladser på bænk 17, ialt 8 pladser
Bænk 5, ialt 8 pladser
Bænk 7, ialt 8 pladser
Bænk 11, ialt 8 pladser
Bænk 13 og 2 pladser på bænk 15, ialt 8 pladser
Bænk 4, ialt 8 pladser
Bænk 10, ialt 8 pladser
Bænk 9, ialt 8 pladser
Bænk 1 og 2 pladser på bænk 16, ialt 8 pladser
Bænk 6, ialt 8 pladser
Bænk 8, ialt 8 pladser
Bænk 12, ialt 8 pladser