17. marts 2019 - 11:00 > Solrød Strandkirke > Gudstjeneste ved Carsten Mølgaard HansenUdskriv event

Bedeslag
Indgangsmusik
Dagens tema
1. salme: DDS 410 – Som tørstige hjort monne skrige
Hilsen (m/korsvar)
Bøn
Bibellæsning: Sl 42,2-6
2. salme: DDS 652 – Vor Herre! Til dig må jeg ty
Evangelielæsning: Matt 15,21-28
Trosbekendelsen
3. salme: DDS 367 – Vi rækker vore hænder frem
Prædiken
Kirkebøn
Apostolsk velsignelse
4. salme: DDS 158 – Kvindelil! Din tro er stor
Nadver: med 13 (v. 2) og 474
Velsignelse (m/korsvar)
5. salme: DDS 68 – Se, hvilket menneske
Meddelelser
Udgangsmusik