12. november 2017 - 11:00 > Solrød Strandkirke > Gudstjeneste ved Charlotte GravesenUdskriv event

22. søndag efter Trinitatis

Præludium
1. salme 736 Den mørke nat forgangen er
Hilsen
Dagens tema
Bøn
Læsning
2. salme 523 Min nåde er dig nok (Windings melodi)
Evangeliet til 22. søndag
Trosbekendelsen
3. salme 276 Dommer over levende og døde
Prædiken
Kirkebøn
4. salme 192 Hil dig frelser og forsoner
Nadver med salme 13 vers 2
Efter nadveren salme 474
Velsignelsen (3xAmen)
5. salme 787 Du som har tændt millioner af stjerner
Postludium