11. november 2018 - 11:00 > Solrød Strandkirke > Gudstjeneste ved Charlotte GravesenUdskriv event

Klokker, Charlotte introducere dagens temaer, bedeslag
Indgangsmusik (Europahymnen "Ode an die Freude"), dåbsbarnet bæres ind

1. salme: 729 Nu falmer skoven vers 1 - 6
Hilsen
Bøn
Bibellæsning
2. salme: 729 Nu falmer skoven vers 7 - 10
Evangeliet til 24. søndag efter trinitatis
Prædiken
Kirkebøn
3. salme: 749 I østen stiger solen op
Dåbslyset tændes
Dåb af Nohr
Fadervor
4. salme: Livstræet (PowerPoint)
Nadver: indledning, salmevers, bøn, indstiftelsesord, måltid, salmevers
Velsignelsen (3xAmen)
5. salme: Tak Gud for denne lyse morgen (PowerPoint)
Meddelelser
Udgangsmusik (Elefantens vuggevise), Nohr bæres ud