11. marts 2018 - 11:00 > Solrød Strandkirke > Gudstjeneste ved Charlotte GravesenUdskriv event

Præludium
Dagens tema
1. salme: 749 I østen stiger solen op
Hilsen
Kollekt
Læsning af 2. Mosebog 16, 11-18
2. salme: Tak Gud for denne lyse morgen (powerpoint)
Evangeliet til Midfaste
Trosbekendelsen
3. salme: 367 Vi rækker vore hænder frem
Prædiken
Kirkebøn
4. salme: 331 Uberørt af byens travlhed
Nadver som vi plejer
Velsignelsen (3 x Amen)
5. salme: 31 Til himlene rækker din miskundhed
Meddelelser
Postludium