08. december 2019 - 11:00 > Solrød Strandkirke > Gudstjeneste ved Carsten Mølgaard HansenUdskriv event

Bedeslag
Indgangsmusik
Dagens tema
1. salme: DDS 87 – Det første lys er Ordet, talt af Gud (vers 1-2)
Hilsen (m/korsvar)
Bøn
Bibellæsning
2. salme: DDS 733 – Skyerne gråner, og løvet falder
Evangelielæsning
Trosbekendelsen
3. salme: DDS 77 – O kom, o kom, Immanuel
Prædiken
Kirkebøn
Apostolsk velsignelse
4. salme: DDS 80 – Tak og ære være Gud
Nadver: med 13 (v. 2) og 474
Velsignelse (m/korsvar)
5. salme: DDS 74 – Vær velkommen, Herrens år
Meddelelser
Udgangsmusik