07. januar 2018 - 11:00 > Solrød Strandkirke > Gudstjeneste ved Charlotte GravesenUdskriv event

Præludium
Dagens tema
1. salme: 136 Dejlig er den himmelblå
Hilsen
Kollekt
Læsning af Salme 8 fra Det gamle Testamente
2. salme: 31 Til himlene rækker
Evangeliet
Trosbekendelsen
3. salme: 750 Nu titte til hinanden
Prædiken
Kirkebøn
4. salme: 379 Der er en vej
Nadver som vi plejer
Velsignelsen (3 x Amen)
5. salme: Må din vej gå dig i møde (4 vers på powerpoint)
Meddelelser
Postludium