Juniorkoret

- for 3.-7. klassetrin.

Vi øver hver torsdag kl. 15.45-16.30 i Solrød Strandkirke.

Koret optræder ved koncerter og gudstjenester i forskellige kirker.
Vi synger meget rytmisk/pop, men prøver også kræfter med klassisk musik, salmer og folkesange.
Der undervises tillige med henblik på evt. senere optagelse i pigekoret.
Kom og vær med!
Deltagelse er gratis!
Vi glæder os til at se dig.

Yderligere information hos:
Organist Ove Mathiesen tlf. 2660 1216