Menighedsrådet består af 12 valgte menighedsrådsmedlemmer og 3 præster. 

  • administrerer kirker, kirkegårde og andre bygninger, der tilhører kirken
  • forvalter kirkens økonomi lokalt
  • indstiller ansøgere til ledige præstestillinger
  • ansætter og afskediger organister, kirketjenere, kordegne, gravere og andet personale
  • deltager i valg af biskop og provstiudvalg, der bl.a. fører tilsyn med sognenes økonomi
  • sammen med præsterne fastlægger man tidspunkter for gudstjenester 
  • beslutter ændringer i gudstjenesteform, brug af nye salmebøger, bibeloversættelser m.m.
  • medlemmer af menighedsrådet vælges for 4 år, regnet fra et kirkeårs begyndelse

 

 

Det nye råd består af:

Arne Nielsen,Inge Bonnesen, Kirsten Borritz ,Vibeke Rafn Dahm, Evy Jørgensen, Annette Nielsen, Ole Rathmann, Iwan Jensen, Inge Hansen, Hans Reinholt, Dorit Kolind. Grete Kristensen

Gældende fra den 1. december 2016.

 

 


Mødedatoer

November 2017
DatoTidspunktLokationBeskrivelse
21/11/201718:00Solrød StrandkirkeMenighedsrådsmøde