Kirketjenere ved Solrød kirke og Solrød Strandkirke

Træffes:
Tirsdag - fredag kl. 8.00 - 12.00
Tlf. 5115 1362
Mail: kirketjener@solrodkirker.dk 

Mette-Malene Fuglsang

Sarah Nesjan - på barselsorlov